Politica de protectie a datelor cu caracter personal

POLITICA DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC MALINCO PRODEX SRL

Titularul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC MALINCO PRODEX SRL cu sediul in Sântandrei nr.391/A2, ap.2, jud.Bihor, cod postal 417515, telefon 0259.44.77.22, fax 0259.44.77.22, email: office@santandreiconstructii.ro;

Categorii de date cu caracter personal vizate

Definitii:

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind opersoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii salefizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 

Datele cu caracter personal prelucrate de MALINCO PRODEX SRL se refera la datele persoanelor fizice in calitate de client, cumparator, reprezentant legal al persoanelor juridice cu care MALINCO PRODEX SRL are relatii contractuale si pot fi, in functie de situatie: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de corespondenţă, număr de telefon, adresa de e-mail, cont bancar, date legate de facturare, etc.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către MALINCO PRODEX SRL

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Durata procesării datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și în conformitate cu cerințele legale.

Măsuri de securitate a datelor

MALINCO PRODEX SRL va lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la utilizarea datelor Dvs. personale, va rugam sa ne contactati prin una din urmatoarele variante:

- prin email, la adresa: office@santandreiconstructii.ro;

- personal sau cu o cerere prin posta la adresa noastra din Santandrei nr.391/A2, ap.2, jud.Bihor, cod postal 417515.

-telefonic la numarul: 0259.44.77.22.